צוות המשרד
 מנכ"ל
 יגאל אמסלם
 
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 צורי רוקח
 
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 יועץ נדל"ן
 שלומי שער
 
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 אדריכלית
 אורית אמסלם
 
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 אדריכלית
 שפרה בורשטיין
 
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 פיקוח ובניה
 אסף אלקובי
 
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן